• Хто ми
  • Ми - сучасна, самоокупна, досвідчена та технологічна регіональна видавнича компанія, яка професійно збирає, якісно, згідно з журналістськими стандартами, обробляє та оперативно розповсюджує новини, корисну та розважальну інформацію, а також рекламу, через популярні канали комунікації для людей, які цікавляться життям Старобільського району.
 • Незалежність
  • Телегазета є незалежним виданням, яка не може бути використане в особистих інтересах, або інтересах політичних сил або бізнесу, крім способів, дозволених чинним законодавством України, на умовах рівної конкуренції.
 • Стандарти журналістики
  • Професійна журналістика має бути: фактичною, чесною, неупередженою, повною та послідовною.
  • 1. Бути фактичною означає, що коли журналіст пише новину, він повинен віддавати перевагу фактам, а не думкам. Журналіст також повинен бути точним, акуратним, достовірним та автентичним, не лише добувати факти належним способом, а й добувати належні факти.
  • 2. Бути чесною означає не допускати шахрайства, обману та вигадок. Спотворювати факти не можна за жодних обставин, а помилки завжди повинні виправлятися.
  • 3. Бути неупередженою означає усвідомити та контролювати власні інтереси, упередження чи уподобання. Упереджене ставлення при освітленні новин жодною мірою не допускати.
  • 4. Бути повною означає включати:
  • - Передісторію,
  • - контекст,
  • - зваженість та перспективу з урахуванням тону, мови, досвіду та емоцій.
  • Зважений підхід означає, що публікуючи домінуючу точку зору, слід згадувати і всі протилежні, відмінні думки, чи думки, що доповнюють.
  • 5. Бути послідовною означає постійну відданість нормам журналістської професії.
 • Журналістська етика
  • Ми в своїй роботі використовуємо і слідуємо принципам журналістської етики, визначені Кодексом етики українського журналіста, затвердженого 12 грудня 2013 року на пленумі Національної спілки журналістів України (НСЖУ). А саме:
  • 1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста.
  • 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста.
  • 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При цьому не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або іншими подіями і фактами, якщо суспільна значущість інформації, яка збирається і поширюється журналістом, є вищою, ніж приватні інтереси особи.
  • 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду.
  • 5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених законодавством України.
  • 6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіоматеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел.
  • 7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією.
  • 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні фальсифікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторію про подання відрепетируваних та реконструйованих новин.
  • 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення.
  • 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів.
  • 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не повинні фабрикуватися з метою отримання наперед визначеного результату.
  • 12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.
  • 13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які перешкоджають йому в зборі інформації. Використання негласних прийомів збирання новин допускається лише тоді, коли це необхідно для забезпечення достовірності або точності матеріалу. Такі прийоми можуть бути виправдані лише у разі, коли іншими способами зібрати інформацію неможливо.
  • 14. Плагіат несумісний із званням журналіста.
  • 15. Ніхто не може бути дискримінований через свої стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу. Необхідно утримуватися від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики.
  • 16. Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Необхідно протистояти проявам зовнішнього втручання в контент – як безпосередньому тиску, так і діям, що мають непрямі ознаки такого втручання.
  • 17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням журналіста. Журналіст не повинен використовувати службове становище в особистих цілях, з метою наживи, самореклами, у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам. Журналіст не має права використовувати фінансову інформацію до її оприлюднення з метою власного збагачення.
  • 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх (або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов’язаних із насильством.
 • Принципи публікації виправлень
  • 1. Виправлення має публікуватися негайно.
  • 2. Будь-який журналіст, який дізнався про помилку, повинен повідомити про неї відповідального редактора.
  • 3. Відповідальний редактор або підтверджує правильність вихідної інформації або підготовлює текст виправлення.
  • 4. Журналіст, який не має компетенції, при контакті зі стороною, чиї інтереси порушені, повинен утриматися від особистих коментарів.
  • 5. Необґрунтовані вимоги щодо виправлення відхиляються.
  • 6. Вимоги щодо виправлення думки відхиляються.
  • 7. Письмові вимоги щодо публікації виправлень розглядаються головним редактором.
  • 8. Публікація додаткової інформації чи пояснюючих деталей є не виправленням, а доповненням або уточненням.
 • Неупередженість
  • Наші публікації створюються на засадах неупередженості й відкритості. Наші кореспонденти повинні бути чесними з постачальниками або джерелами інформації і ставитися до них з повагою.
 • Мова
  • 1. Редакційні матеріали публікуються державною мовою та мовою, якою користуються більшість мешканців Старобільського району, але в межах, що не суперечать діючому законодавству України.
  • 2. В редакційних матеріалах не допускається вживання нецензурної лайки. Мова публікацій має відповідати правилам чинного правопису.
 • Опитування
  • Будь-які підсумки комп’ютерного або інтерактивного голосування не слід називати опитуванням громадської думки. Не можна також подавати одержані результати тільки у відсотковому вираженні. Такі підсумки повинні супроводжуватися заявою, що це опитування не може вважатися репрезентативним і не обов’язково представляє громадську думку в цілому.
 • Тероризм
  • Редакція не надає підтримки терористам та їхнім прихильникам. Ми не надамо жодної можливості для терористів для пропагування ними своїх цілей. До своїх матеріалів ми не включаємо як автономні елементи інтерв’ю з терористами та їхніми прихильниками. Замість цього ми коротко передаємо зміст таких інтерв’ю в контексті подій, повідомляємо про факти і подробиці і надаємо відповідні пояснення.
  • Ми відмовляємось від партнерських відносин з будь якими організаціями , підприємствами чи особами, причетними до тероризму або фінансування тероризму.