Студенти проходитимуть загальновійськову підготовку
Базову підготовку проходитимуть громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), що навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Про це йдеться в постанові уряду від 21 червня 2024 р. № 734. Базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться в закладах вищої освіти всіх форм власності. У разі відсутності можливості утворення у закладі вищої освіти відповідного структурного підрозділу для проведення базової підготовки керівник такого закладу зобов’язаний організувати базову підготовку у закладах вищої освіти, в яких проводиться зазначена підготовка, в межах адміністративно-територіальної одиниці з укладенням відповідних договорів. Відмова студентів чоловічої статі, визнаних придатним до військової служби, від проходження практичної базової підготовки є підставою для відрахування їх із закладу освіти. Від проходження базової підготовки звільняються громадяни, що: - визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби; - до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; проходили військову службу; - мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності. Підготував Олексій Дмитренко
Студенти проходитимуть загальновійськову підготовку
57299